Skip to content

Projekty

Systemy bezemisyjnego ogrzewania i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

HYSOL

System HYSOL to wysokosprawny system konwersji energii słonecznej na cieplną i elektryczną dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Projekt finansowany przez NCBiR w ramach II Konkursu polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju – STAIR Więcej na ke.pk.edu.pl/projekt-hysol/

 

SOPSAR

System SOPSAR jest systemem bezemisyjnego ogrzewania i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.System SOPSAR został stworzony z myślą o optymalnej integracji urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, która przełoży się na korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe. Więcej na sopsar.czamara.net.pl

ResHeat

RESHeat jest projektem badawczym realizowanym w ramach ramowego programu Unii Europejskiej – Horyzont 2020, program H2020-EU.3.3.1. RESHeat to system trigeneracji energii, a więc wykorzystujący OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Więcej na resheat.eu

Projekty